cz

Plíšek: Finanční správa zneužívá svoji moc

Plíšek: Finanční správa zneužívá svoji moc
19.5.2017

(editovaný přepis rozhovoru  s poslancem TOP 09 Martinem Plíškem)

David BOREK, moderátor

Jaký je závěr jednání parlamentu o finanční správě? V parlamentu se vedou debaty o věcech, které by měly být v ideálním fungujícím státě věcmi pro policii, soudy, popřípadě pro média. Nevím, jestli je správné a důstojné, aby to řešil parlament. 

Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/

Pan předseda vlády nás informoval o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů. Proběhla poměrně podrobná diskuse. Poslanecká sněmovna neprojednává jenom zákony, ale vykonává i kontrolní funkci vůči vládě a exekutivě. Vystoupila celá řada poslanců, včetně premiéra. Navrhl jsem usnesení a zítra budu tento bod opět navrhovat na schůzi Poslanecké sněmovny, abychom dokončili debatu a přijali usnesení, že Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády, aby učinil opatření směřující k tomu, aby finanční správa dodržovala rozsudky Nejvyššího správního soudu a zároveň nezneužívala institut zajišťovacích příkazů, nebo je využívala pouze v odůvodněných a oprávněných případech. 

David BOREK, moderátor

Pokud takové usnesení projde, co to bude znamenat pro Vás, jako možného nového ministra financí? 

Ivan PILNÝ, předseda hospodářského výboru PS /ANO/

Byla to samozřejmě jedna z věcí, kterou jsme s panem premiérem na schůzce probírali. Důležité je mít nějaká data. Sesbírat to, co je příčinou možných šikanózních příkazů. Chtěl bych uvést dvě čísla. Z 528 podnětů, které byly podány správním soudům a kasačnímu soudu, sedm z nich uspělo. To je 1,33 procenta. To vypadá dobře, protože institut zajišťovacích příkazů je správně. Je zakotven v zákoně už dlouhá léta. Byl jenom novelizován v zákoně o DPH v roce 2010. Druhá věc je ovšem ta, že v některých případech je úřední postup příliš tvrdý. 

Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/

Musím zareagovat. Padlo, že případů je údajně málo. Kdyby byla byť jediná firma zlikvidována na základě zajišťovacího příkazu, tak s sebou likvidace nese samozřejmě propuštění zaměstnanců firmy. Zajišťovací příkaz umožňuje obstavit účty, zabavit majetek, prodat majetek ve veřejné dražbě. Nemělo by nám být jedno, že stát zlikviduje byť jediného podnikatele, který se na základě rozhodnutí soudu nedopustil podvodného jednání. Nejvyšší správní soud vydává také judikáty a finanční správa by je měla i do budoucna respektovat. Například říká, že pokud firma nebyla založena podvodným jednáním, nebo její podnikání není podvodné, není důvod šikanózní zajišťovací příkazy uplatňovat. Stejně tak říká, že by finanční správa měla tento institut využívat spíše výjimečně, po vyčerpání všech možných jiných nástrojů tak, aby nemusela firma ukončit svoji činnost. Aby ten institut nevedl k tomu, že firmu s několika zaměstnanci zlikviduje a napáchá jí nevratné ekonomické škody. 

David BOREK, moderátor

Ale jak se to, co říkáte Vy, liší od toho, co naznačuje pan Pilný jako svou budoucí politiku?

Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/

Pan poslanec Pilný tady nic nenaznačoval. Teprve se s tím seznamuje. V poslanecké sněmovně dokonce vyprávěl, že tento institut zavedl v roce 2011 Miroslav Kalousek. To je běžná mluva kolegů z hnutí ANO, že za všechno může Kalousek. Přitom tento institut funguje od začátku 90. let. Následně byl do daňového řádu v roce 2011 převzat. Je pravda, že za současné vlády, když to srovnám s předchozími obdobími, několikanásobně počet zajišťovacích příkazů narostl. Dokonce si myslím, že je to plošná účelová kampaň. Možná i v rámci konkurenčního boje. Možná si i současný ministr financí tak chce zlepšovat bilanci státního rozpočtu. 

Ivan PILNÝ, předseda hospodářského výboru PS /ANO/

Říkal jsem, že institut zajišťovacího příkazu byl založen už v 90. letech. Přesně jsem říkal: "Institut zajišťovacího příkazu byl do paragrafu 103 zákona o DPH vložen novelou, kterou připravilo v roce 2011 ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem. Dokonce za to dal tehdy řediteli Generálního finančního ředitelství Martinovi Janečkovi odměnu 20 tisíc korun." 

Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/

Ten institut tady působí od začátku 90. let. Existuje v právním řádu. Nezpochybňuji, že tady ten institut existuje. Existuje v moderních evropských zemích. Jenom říkám, že je zneužíván a nadužíván. Vede k likvidaci často nevinných podnikatelů. Finanční správa by ho měla využívat skutečně účelně a cíleně. Nemělo by to být zneužíváno. Zajímavé je, že zajišťovací příkazy směřují do jedné oblasti. Současný ministr financí patří mezi největší podnikatele v této zemi. S ohledem na jeho střet zájmů nemůžeme věřit v jeho nestranné a nezávislé politické vedení finanční správy. To je velká iluze. Rozsah zajišťovacích příkazů je velký. Jsou tam lidské osudy, kdy neskončí jenom podnikatel, ale musí propustit celou řadu zaměstnanců. Ti potom skončí na úřadu práce, což je také velmi chybný postup.

Ivan PILNÝ, předseda hospodářského výboru PS /ANO/

Na rozdíl od Vás jsem desítky let podnikatel a manažer. Ty případy znám velmi dobře. Měl jsem stovku posuzování různých byznys plánů. Dopady znám víc než vy, protože se v tom prostředí běžně pohybuju.

Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/

A chcete ty dopady hájit, budoucí pane ministře? 

David BOREK, moderátor

Je jisté, že pan Janeček zůstane ve své funkci do konce působení pana Pilného na ministerstvu?

Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/

Působení pana generálního ředitele je skutečně v čele finanční správy represivní. Nedávno se v souvislosti se zajišťovacími příkazy vyjádřil, že každá firma může být zneužita k podvodnému jednání. Tímto říká, že na každou firmu může být uvalen zajišťovací příkaz. Velmi bych apeloval na to, aby si finanční správa raději udělala pořádek ve svém úřadu. Nedávno nakoupila mobilní telefony od firmy, která je podezřelá z karuselových obchodů. Místo toho, aby tady honila a likvidovala některé podnikatele neprávem, aby si raději sama prověřovala, když si sjednává nákup mobilních telefonů od takto podezřelé a nedůvěryhodné firmy, od koho nakupuje ve veřejné zakázce mobilní telefony.

David BOREK, moderátor

Váš předseda označil pana Pilného za místodržícího pana Babiše. 

Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/

Současný ministr financí, jak známo, mění své názory častěji než dvakrát do týdne. Pan budoucí ministr tady říká, že změnil názor během jednoho dne, jestli se chce stát nebo ne ministrem. Jestli se má s úřadem seznámit, což trvá několik měsíců, tak se bude seznamovat až do voleb. Jasně jsme řekli, že bude-li na ministerstvo financí dosazen zástupce hnutí ANO, tak celá tato anabáze a vládní fraška a vládní krize byla čistě účelová. Je sasné, že Andrej Babiš bude mít na ministerstvo financí nadále prostřednictvím pana poslance Pilného vliv. Tomu asi televizní diváci rozumí.

cz

Starostove Facebook Twitter Youtube Eshop

"Kandiduji DO PSP ČR ve volbách 2017. Zadavatel: TOP 09, Zpracovatel: Complete Internet Services, s.r.o."