cz

Plíšek: Stát nesmí poškozovat nevinné občany

Plíšek: Stát nesmí poškozovat nevinné občany
11.5.2017

Pod záminkou boje proti daňovým podvodníkům orgány finanční správy stále častěji a ve velké míře likvidují naprosto nevinné podnikatele. Používají k tomu institut tzv. zajišťovacího příkazu a jeho okamžité vymáhání, které má sloužit až ve skutečně krajních případech jako poslední prostředek k tomu, aby stát nepřicházel o platby daní.

Jde o to, že má-li finanční správa důvodný předpoklad, že konkrétnímu daňovému subjektu v budoucnu vznikne povinnost zaplatit daň v určité výši, a má-li současně důvodné obavy, že tato daň nebude zaplacena, je oprávněna zabavit jeho majetek.

V poslední době se ale ukazuje, že Finanční správa ČR pod politickým vedením ministra Babiše tento prostředek, sloužící k boji s podvodníky, svým svévolným jednáním přeměnila v prostředek faktické likvidace nevinných občanů.

V právním státě ale má být naprostou samozřejmostí, že použití takto silného a mimořádného opatření musí být velmi pečlivě zvažováno a použito pouze v případě, kdy bude zřejmé, že opravdu směřuje proti podvodnému jednání a pro jeho užití budou existovat pádné důvody. Dopady zajišťovacího příkazu jsou pro firmu likvidační a dotčení podnikatelé jsou vzhledem k zabavení jejich majetku nuceni ukončit veškerou svou ekonomickou činnost. Už samotný nárůst počtu použití zajišťovacích příkazů svědčí o tom, že se k němu finanční správa uchyluje plošně.

Tento postup je ovšem nezákonný, což opakovaně konstatuje také Nejvyšší správní soud, který nezákonné (tedy nedůvodné) zajišťovací příkazy ruší. Soudní rozhodnutí však přicházejí pozdě a nemohou již napravit škody nenávratně napáchané zvůlí finanční správy.

I přesto finanční správa odmítá své postupy revidovat, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pro ni nic neznamenají a na dalším bezdůvodném používání zajišťovacích příkazů trvá.

Naprosto skandální je pak vysvětlení tohoto postupu od generálního ředitele Finanční správy ČR, který tento systém obhajuje tím, že každá firma může být zneužita v daňovém podvodu.

Tím nám generální ředitel mimo jiné říká, že každou firmu v České republice může kdykoliv postihnout vydání zajišťovacího příkazu, kterým se zabaví její majetek, což se rovná trestu smrti bez jakéhokoliv soudu.

TOP 09 se dopisem obrátila na předsedu vlády, aby jako nejvyšší představitel výkonné moci razantně zabránil zneužívání institutu tzv. zajišťovacího příkazu Finanční správou České republiky. TOP 09 také na příští schůzi Poslanecké sněmovny bude požadovat, aby premiér podal informaci o tom, jak celou tuto tristní situaci řeší.

cz

Starostove Facebook Twitter Youtube Eshop

"Kandiduji DO PSP ČR ve volbách 2017. Zadavatel: TOP 09, Zpracovatel: Complete Internet Services, s.r.o."