cz

Zastavme likvidaci podnikatelů

Zastavme likvidaci podnikatelů
26.4.2017

TOP 09 se dopisem předsedy strany obrací na předsedu vlády a veřejnou ochránkyni práv, aby zabránili zneužívání institutu tzv. zajišťovacího příkazu Finanční správou ČR.

Zajišťovací příkaz je instrument, který má své opodstatnění v daňových řádech všech vyspělých zemí. Ve všech těchto zemích však slouží jako prostředek zcela výjimečný a pouze v krajních případech. Pod politickým vedením ministra Babiše učinila Finanční správa ČR z tohoto výjimečného instrumentu plošný nástroj likvidace naprosto nevinných podnikatelů, nástroj nekontrolovatelné zvůle, která šíří strach.

Postup finanční správy je nezákonný, což opakovaně konstatoval také Nejvyšší správní soud, který nedůvodné – tedy nezákonné – zajišťovací příkazy ruší. Soudní rozhodnutí však již nemohou napravit likvidaci firem a národohospodářské škody, které nezvratně způsobila zvůle ministerstva financí.

Ministerstvo financí a jeho finanční správa je součástí exekutivy, v jejímž čele stojí předseda vlády. TOP 09 se proto dopisem svého předsedy obrací na předsedu vlády s naléhavou žádostí, aby vláda svým rozhodnutím napravila chybný postup svého represivního orgánu, a zabránila tak nenapravitelným škodám.

Podle názoru TOP 09 je postup ministerstva financí v přímém rozporu se zásadami dobré správy, a proto se předseda TOP 09 svým dopisem obrací i na veřejnou ochránkyni práv s podnětem, zda ministerstvo financí neporušuje práva podnikatelů.

TOP 09 požádá na příští schůzi Poslanecké sněmovny předsedu vlády o informaci, jakým způsobem vláda tuto situaci řeší.

cz

Starostove Facebook Twitter Youtube Eshop

"Kandiduji DO PSP ČR ve volbách 2017. Zadavatel: TOP 09, Zpracovatel: Complete Internet Services, s.r.o."