cz

Plíšek: Státní úředník musí být nestranný

Plíšek: Státní úředník musí být nestranný
26.4.2017

(editovaný přepis rozhovoru s poslancem TOP 09 Martinem Plíškem)

Daniel TAKÁČ, moderátor

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová zůstává středočeskou zastupitelkou. Dnes jí kolegové mandát ponechali. O jeho zániku bude proto rozhodovat ministr vnitra Milan Chovanec. Vysoká státní úřednice podle ministerstva nemůže být zároveň zastupitelkou kraje. Hnutí Starostové a nezávislí ale poukazuje na služební zákon, který souběh funkcí umožňuje. Chce se proto případně obrátit na soud. Je dobře, že to středočeské zastupitelstvo přehrálo na ministerstvo a že politickým rozhodováním nezasahuje do mandátu zastupitele? 

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Zastupitelé zřejmě došli k závěru, že nechtějí toto politické rozhodnutí činit.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Je lepší, že je na tahu ministerstvo? 

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Je to podle zákona. Je vhodné takto postupovat, byť zastávám názor, že řetězit a kombinovat různé funkce ve státní správě, samosprávě, na kraji a v tomto případě i na obci je špatné.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Co je na tom špatného?

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Vždy se rozhoduje o něčem jiném. Služební zákon, pod který spadá státní úředník, chce, aby vykonával svoji funkci nestranně a nezávisle. 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Spadá paní Drábová pod ten zákon? Těsně před schvalováním se řešilo, který úředník pod něj spadá, nebo nespadá. Nejsem jsi jistý, jestli Státní úřad pro jadernou bezpečnost pod služebním zákonem je.

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Ano, paní předsedkyně spadá pod tento zákon. Může se v některých situacích, které by se týkaly Středočeského kraje, dostat do určitého střetu zájmů.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Do jakého? 

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Například může Středočeský kraj řešit otázku zřízení úložiště radioaktivního odpadu, kde je státní správa z pohledu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ta může mít rozhodovací roli.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Že by přimhouřila oko nad bezpečností paní Drábová?

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

To je jiná věc. Obecně vzato kumulace více funkcí není dobrá. U paní Drábové nezapomeňte, že je místostarostka obce, zastupitelka kraje a šéfka státního úřadu. Možná by mohla mít čtvrtou, pátou funkci. Otázkou je, jak by se těmto pozicím byla schopna věnovat. Je tedy v pořádku, že se u ní také postupuje podle zákona.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Vidíte kumulaci funkcí spíš jako problém než jako případnou výhodu? 

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Jak kde. 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Jak to, že jsou tady dva zákony, které když jste schvalovali, tak jste neodhalili, že tady může vzniknout takhle kolize? Že jeden bude říkat: „Podle zákona tam nesmí být.“ A druhý bude říkat: „Podle zákona tam smí být.“ 

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Volební zákon tady platí už dlouhodobě. Říká, jaké jsou podmínky pro to kandidovat, být volen a zvolen. Služební zákon řeší podmínky, když někdo vstupuje do služebního poměru. Jaké má podmínky pro to, aby se stal státním úředníkem jmenovaným ve státní službě. 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Když už je úředníkem, tak se ho to netýká?

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Je potřeba říct, který vztah vznikl jako první. U paní Drábové je to nepochybně její služební poměr ke státní službě. 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Takže vám nic neuniklo? Tady není žádná souvislost? Nezavinili jste kolizi dvou zákonů?

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Určitě ne. Oba zákony řeší vznik úplně odlišných statusů a právních vztahů. Jeden řeší otázku voleb a zvolení dotyčného politika. Druhý řeší jeho vstup do státní služby a jmenování do státní služby. Pozdější zákon může rušit předcházející v případě, kdy jde o tutéž problematiku a tutéž věc. Tady bych odlišil volby, právo kandidovat, následně být zvolen a nabýt mandát a otázku vstupu do státní služby. To jsou dvě odlišné věci. 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Když zákon kolizi vytvoří, který zákon má přednost?

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Musíme řešit konkrétní případ. V tomto případě se jedná o volební zákon. Ten jasně říká, za jakých podmínek se může být kdokoli ujmout mandátu. V Hradeckém kraji se paní zastupitelka Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, raději vzdala svého mandátu. 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Ano, ale to je její osobní rozhodnutí.

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/

Máme tady taky nějakou judikaturu. I v minulosti se také v Karlovarském kraji rozhodovalo o dvou případech.

cz

Starostove Facebook Twitter Youtube Eshop

"Kandiduji DO PSP ČR ve volbách 2017. Zadavatel: TOP 09, Zpracovatel: Complete Internet Services, s.r.o."