cz

Plíšek: Stát má být servisman pro občany

Plíšek: Stát má být servisman pro občany
18.4.2017

(editovaný přepis rozhovoru s Martinem Plíškem o Vizi 2030)

JITKA HANUSOVÁ, editor Roklen24

Další z rozhovorů s politiky TOP 09 o Vizi 2030, tentokrát s poslancem Martinem Plíškem. Mohl byste přiblížit, jak jste se konkrétně podílel na Vizi 2030?

MARTIN PLÍŠEK, poslanec, ústavně právní výbor /TOP 09/

Jsem autorem kapitoly Moderní stát, která zahrnuje náš pohled na efektivní výkony státu do budoucna, na české právo, justici, na možnost zavést elektronické volby a na bezpečnost informačních systémů. Když to shrnu: Chceme, aby Česká republika v roce 2030 byla skutečně moderním, efektivním státem, kde budou zrušeny všechny zbytečné a nesmyslné regulace, kde s každou novou regulací, má-li být zavedena, by měla být alespoň jedna zrušena. Chceme stát, ve kterém bude také výkonná justice, kde se lidé domohou svých práv v reálném čase, to znamená, chceme zavést závazné lhůty pro prvoinstanční soudní rozhodnutí. A také chceme takový stát, kde prakticky všechny agendy budou občané mít možnost vyřídit si elektronicky, ne aby s papíry a s velkou byrokracií museli obíhat jednotlivé úřady. Chceme také, nejenom mladým voličům, nabídnout vedle našeho návrhu korespondenční formy hlasování ve volbách i možnost elektronických voleb. Zdůrazňuji, že by to byla možnost, že klasický model voleb by v našem pojetí zůstal zachován.

JITKA HANUSOVÁ, editor Roklen24

Z toho, co jste říkal, co jsou klíčové pilíře Vize 2030?

MARTIN PLÍŠEK, poslanec, ústavně právní výbor /TOP 09/

Je to určitě důraz na to, aby stát byl neobtěžující, nezatěžující, aby byl skutečným servismanem pro lidi, pro firmy, ale i pro obce nebo kraje, aby justice rozhodovala v pevných časech. A aby eGovernment nebyla jenom prázdná slova, ale realita, protože využití elektronické komunikace může šetřit náklady státního rozpočtu a zároveň elektronické komunikace představují výrazný protikorupční prvek.

JITKA HANUSOVÁ, editor Roklen24

Poté, co strana TOP 09 představila svoji Vizi 28. ledna, další strany na sebe nenechaly dlouho čekat a také přišly se svými vizemi, ale k jiným letům než právě TOP 09. Co na to říkáte?

MARTIN PLÍŠEK, poslanec, ústavně právní výbor /TOP 09/

Byli jsme první stranou, která zveřejnila svoji dlouhodobou vizi na tři volební období dopředu. Ve volbách by mělo jít o soutěž pohledů, názorů na jednotlivé oblasti do budoucna. V tomto směru je v pořádku, že i ostatní strany se motivovaly u TOP 09 a zveřejnily svoji vizi.

JITKA HANUSOVÁ, editor Roklen24

K Vizi 2030 už jste zahájili takzvané „roadshow“, kde představujete svoji strategii v krajských městech nebo i v dalších městech České republiky. Jakou odezvu máte na tuto svoji aktivitu jako strana?

MARTIN PLÍŠEK, poslanec, ústavně právní výbor /TOP 09/

Tak já jsem rád, že už jsme v druhé polovině a že na ta setkání s voliči, s občany, s veřejností chodí poměrně hodně lidí. Je tam správný mix nejenom členů nebo příznivců, ale i ostatní veřejnosti. To znamená, ta setkání jsou otevřená a probíhá tam skutečně diskuse nad jednotlivými kapitolami Vize 2030. My, na základě těchto setkání, jsme připraveni do budoucna ještě zapracovat připomínky. My chceme tu Vizi každý rok vždy aktualizovat, to znamená, je to otevřený dokument, který se bude v průběhu času ještě každý rok doplňovat a měnit, to znamená, budeme samozřejmě v časové ose pokračovat. A samozřejmě z těch debat si také odnášíme nějaké prosby a zadání do podrobného volebního programu, který teď připravujeme pro to nejbližší volební období na léta 2017 až 2021.

JITKA HANUSOVÁ, editor Roklen24

Když se podíváme na různé volební průzkumy, dalo by se říci, že od ledna, kdy jste představili Vizi, o malinko vzrostly preference TOP 09, v současné době okolo 6,5 % podle různých společností. Myslíte si, že k tomuto vzrůstu pomohlo právě i představení strategie Vize 2030?

MARTIN PLÍŠEK, poslanec, ústavně právní výbor /TOP 09/

Já nepochybuji o úspěchu TOP 09 ve volbách. Samozřejmě to, že prezentujeme Vizi, tak nám dává zpětnou vazbu a vidíme zájem lidí o TOP 09. Jsme jedinou stranou, která jako první zveřejnila svoji vizi, připravujeme svůj konkrétní program. Jsme jedinou pravicovou stranou, která je proevropsky zaměřená a zároveň jsme jedinou politickou stranou, která odmítá debatu o koalici na jedné straně s hnutím ANO, na druhé straně s komunisty. Takže to nás podle mého názoru činí jedinečnými a já nepochybuji o našem úspěchu ve volbách.

cz

Starostove Facebook Twitter Youtube Eshop

"Kandiduji DO PSP ČR ve volbách 2017. Zadavatel: TOP 09, Zpracovatel: Complete Internet Services, s.r.o."